PIAGAM PELANGGAN SMADHM.

Sabtu, 4 Julai 2009 |

PIAGAM PELANGGAN SMA DATO' HAJI MUSTAFA

Pendidikan di SMADHM adalah suatu tarbiah yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Melahirkan warga SMADHM yang sentiasa mempertingkatkan ilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara. Bertitik tolak dari itu, dengan ini menyatakan iltizam kami :

“SENSITIVITI MENCEMERLANGKAN AKHLIAH SERTA UBUDIAH”

Kami berjanji untuk :

1. Melahirkan pelajar ke arah kecemerlangan ilmu
2. Membentuk dan meningkatkan akhlak pelajar ke arah masyarakat penyayang
3. Melahirkan pelajar yang dapat menguasai pelbagai kemahiran hidup
4. Mewujudkan persekitaran yang harmonis dan ceria
5. Menyediakan masyarakat pelapis berteraskan wawasan negara